Vad vi gör

Detta jobbar vi nu med lokalt:

Skog:
Föreningen engagerar sig i några lokala skogsprojekt i närheten av Ekoparken Jovan, samt för några tätortsnära skogar. Ladda ner Naturskyddsföreningens syn på markavvattning från seminariet Friskare skogsvatten i Lycksele 2013-10-23.

Biologisk mångfald och jordbruk:
Ängens dag uppmärksammas med olika aktiviteter bl.a. på Gammplatsen. Blomsterutflykter anordas till olika fina växtlokaler.

Klimatförändringar och energi:
Kretsen har påbörjat träffar, i samarbete med Studiefrämjandet, med ledordet Café Planet. För att uppmärksamma vad vi kan göra för att minska människans negativa klimatpåverkan. Möjligheterna till lokal odling och s.k statsodling nu tas upp. Föreläsningsserier om energifrågor har påbörjats, ex fördelarna med vindkraft och energieffektivisering samt nackdelarna med kärnkraft.

Miljögifter:
Uppmärksammas bl.a. med information om Medvetet Mode och om KRAV-odlat.

Naturkänsla:
Föreningen har tillsammans med STF engagerat sig i en bred informationsinsats på flera platser i kommunen om rovdjur ”behöver vi vara rädda för de stora rovdjuren”. Vi har även nu fått ett s.k LONA-projekt för att stärka naturkänslan för vår närnatur samt att anordna ett antal naturguidningar. Filmvisningar och föreläsningar om naturen fortsätter.

Konsumentmakt:
Föreningens miljömärkning, Bra Miljöval, uppmärksammas vid olika tillfällen.

Samhällspåverkan:
Styrelsen deltar i Lycksele kommuns naturvårdsgrupp. En grupp för samråd med olika intressenter i kommunen. Kretsen deltar ibland vid vissa marknader.