Insändare till VK, Folkbladet och Lokaltidningen 2023-01-04

Svar till de tre inlandskommunernas gemensamma uttalande, enligt kommunalrådet i Lycksele kommun: ”om stöd till gruvbolaget Dragon Mining Sweden AB och dess planer på ny guldgruva i Fäboliden i Lycksele kommun. Kommunerna vill att Miljödomstol underlättar för gruvbolaget att få tillstånd till ny gruva vid Fäboliden.” Vi, undertecknade som har följt ärendet i samrådsprocesserna, under […]

Läs mer

Klagomål från Naturskyddsföreningen avseende avverkningsanmälan av nyckelbiotop i strid med regelverket för FSC kontrollerat virke

Naturskyddsföreningen i Lycksele har tillsammans med ideella naturvårdare och medlemmar i Naturskyddsföreningen, Christer Klintefelt och Greger Thorsson, skickat in tre klagomål till Sveaskog och Holmen Skog AB avseende avverkningsanmälan av nyckelbiotop i strid med regelverket för FSC kontrollerat virke. Utdrag ur klagomålen:  FSC regelverket för kontrollerat virke listar fem typer av oacceptabla källor. 1. Illegally […]

Läs mer

Mark- och miljödomstolen avslår Dragon Mining Sweden’s ansökan om tillstånd för gruvbrytning i dagbrott och under jord i Lycksele kommun, 22-06-28

Mark- och miljödomstolen avslår Dragon Mining Sweden’s ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för gruvbrytning i dagbrott och under jord vid Fäbolidengruvan, Lycksele kommun, 22-06-28. Vi, Naturskyddsföreningen i Lycksele har i flera år varit tveksamma till gruvetableringen, och har lämnat in flera yttranden samt kompletteringar till MMD gällande ärendet. Du hittar samtliga yttrande under fliken ”Vi […]

Läs mer

Vill du sitta med i vår styrelse?

Vi söker nya personer som är intresserade av att sitta med i Naturskyddsföreningen i Lyckseles styrelse. En ny sammansättning av styrelsen kommer att väljas i och med vårt årsmöte den 27 april. Är du intresserad eller vill du veta mer om vad det innebär? Hör då gärna av dig till vår valberedare Evy Stenlund på […]

Läs mer

Välkommen till årsmöte 2022

Naturskyddsföreningen i Lycksele kallar till årsmöte 2022. Tid: Onsdag 27 april kl 18.00 Plats: Studiefrämjandets lokaler, Lycksele Sedvanlig årsmötesformalia. Frågor? Kontakta: tel 076-786 01 17 eller annlo.hansson@gmail.com. Klicka här för dagordningen till mötet Verksamhetsberättelse 2021 Varmt välkommen!

Läs mer

Läs vår insändare om strandskydd

Naturskyddsföreningen i Lycksele svarar på artikeln i Folkbladet den 3/6, ”göra om strandskyddet”, från byggföretagen i Västerbotten. Byggföretagen uttrycker sig okunnigt om grunden för Strandskyddet. Skydda våra stränder och skogar istället, det är en del i omställningsarbetet. Klicka här för att läsa hela insändare. Du hittar fler av våra rapporter, insändare och yttranden under fliken […]

Läs mer