”Gynna vilda pollinatörer” LONA-projekt, Lycksele kommun

Sommarängens blommor och insekter, Blåklockor och Smörblommor, Ängshumlor och Nässelfjärilar, är viktiga delar av naturens ekosystemtjänster som vi människor är beroende av. Lyckselekretsen har under sommaren 2023 hjälpt till att genomföra ett LONA-projekt åt Lycksele kommun; ”Gynna vilda pollinatörer”. Ett antal gräsytor i tätorten har inventerats och en skötselplan togs fram i syfte att återställa och […]

Läs mer

Insändare till VK, Folkbladet och Lokaltidningen 2023-01-04

Svar till de tre inlandskommunernas gemensamma uttalande, enligt kommunalrådet i Lycksele kommun: ”om stöd till gruvbolaget Dragon Mining Sweden AB och dess planer på ny guldgruva i Fäboliden i Lycksele kommun. Kommunerna vill att Miljödomstol underlättar för gruvbolaget att få tillstånd till ny gruva vid Fäboliden.” Vi, undertecknade som har följt ärendet i samrådsprocesserna, under […]

Läs mer

Klagomål från Naturskyddsföreningen avseende avverkningsanmälan av nyckelbiotop i strid med regelverket för FSC kontrollerat virke

Naturskyddsföreningen i Lycksele har tillsammans med ideella naturvårdare och medlemmar i Naturskyddsföreningen, Christer Klintefelt och Greger Thorsson, skickat in tre klagomål till Sveaskog och Holmen Skog AB avseende avverkningsanmälan av nyckelbiotop i strid med regelverket för FSC kontrollerat virke. Utdrag ur klagomålen:  FSC regelverket för kontrollerat virke listar fem typer av oacceptabla källor. 1. Illegally […]

Läs mer

Mark- och miljödomstolen avslår Dragon Mining Sweden’s ansökan om tillstånd för gruvbrytning i dagbrott och under jord i Lycksele kommun, 22-06-28

Mark- och miljödomstolen avslår Dragon Mining Sweden’s ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för gruvbrytning i dagbrott och under jord vid Fäbolidengruvan, Lycksele kommun, 22-06-28. Vi, Naturskyddsföreningen i Lycksele har i flera år varit tveksamma till gruvetableringen, och har lämnat in flera yttranden samt kompletteringar till MMD gällande ärendet. Du hittar samtliga yttrande under fliken ”Vi […]

Läs mer