Mark- och miljödomstolen avslår Dragon Mining Sweden’s ansökan om tillstånd för gruvbrytning i dagbrott och under jord i Lycksele kommun, 22-06-28

Mark- och miljödomstolen avslår Dragon Mining Sweden’s ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för gruvbrytning i dagbrott och under jord vid Fäbolidengruvan, Lycksele kommun, 22-06-28.

Vi, Naturskyddsföreningen i Lycksele har i flera år varit tveksamma till gruvetableringen, och har lämnat in flera yttranden samt kompletteringar till MMD gällande ärendet. Du hittar samtliga yttrande under fliken Vi tycker till”. Ann-Louise Hansson, Ordförande i Lyckselekretsen kommenterar domen:

Det finns många argument för att den inte ska få starta men det som jag plockat ut som väsentligast är påverkan på vattnet, rennäringen störs och transporterna blir en stor olägenhet för de boende. Något jag kommer att ta med mig till kommande gruvärenden, för de kommer att komma, är att när ett gruvbolag hävdar att eventuella gifter kommer att späs ut, så faller de på eget grepp dvs ett företag som lämnar gifter kan aldrig låta strömmande vatten agera ”reningsverk”. Gifter som ett företag släpper ut får företaget själv ta hand om.

Torgny Forsgren har granskat Mark-och miljödomstolens dom samt sammanfattat ärendet, KLICKA HÄR för att läsa hela sammanfattningen.

Mark-och miljödomstolens dom 22-06-28

Kommentera

1 thoughts on “Mark- och miljödomstolen avslår Dragon Mining Sweden’s ansökan om tillstånd för gruvbrytning i dagbrott och under jord i Lycksele kommun, 22-06-28

 1. Tack för kretsen i Lycksele har reagerat och gjort sin röst hörd i denna fråga angående gruvbrytning i Lycksele kommun. Nu får vi bara hoppas och tro att
  inget överklagande av domen ändrar densamma.

  Dock, nu seglar ett nytt moln upp i vår kommun. Nämligen Botnia Exploration AB:s tilltänkta brytning av malm i området Fäbodtjärn och Vargbäcken. Där har de tydligen redan fått brytningstillstånd, vilket tyvärr gått mig förbi.

  Den brytningen ligger i Vindelgransele och vars bäckar och marker kan kontamineras med gifter som rinner ner i Vindelälven, en älvdal som ska
  skyddas särskilt som Natura 2000 och som utsetts till s k Biosfärområde.

  Hur tänker man där?

  Dessutom har jag nu att hantera ett utlåtande (som berörd fastighetsägare i
  Vindelgransele) en ansökan om förlängt undersökningstillstånd med ytterligare 5 år, vars område berör min fastighets dricksvattenkälla och alla andra fastigheters vatten på södra sidan om älven i byn Vindelgransele. I stort berörs även detta ärende slutligen Vindelådalen, eftersom en urlakning av giftiga ämnen vid undersökning och slutligen malmbrytning riskerar att kontaminera vårt dricksvatten och slutligen älven. Även om brytningstillstånd slutligen inte kommer till stånd innebär redan det förlängda undersökningstillståndet att en ”död mans hans” läggs över alla andra initiativ som skulle kunna berika bygden inom turism, jakt, fiske och annan verksamhet som kan gynna bygden på ett mer hållbart sätt för framtiden. Alla vettiga förslag på hur man nu kan agera emottages tacksamt. Som det lilla människa i sammanhanget förstår jag inte hur man kan lägga ett så stort ansvar på denne i en så avgörande fråga.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.