Insändare till VK, Folkbladet och Lokaltidningen 2023-01-04

Svar till de tre inlandskommunernas gemensamma uttalande, enligt kommunalrådet i Lycksele kommun: ”om stöd till gruvbolaget Dragon Mining Sweden AB och dess planer på ny guldgruva i Fäboliden i Lycksele kommun. Kommunerna vill att Miljödomstol underlättar för gruvbolaget att få tillstånd till ny gruva vid Fäboliden.”

Vi, undertecknade som har följt ärendet i samrådsprocesserna, under många år, hör och ser med en besvikelse på kommunalrådets uttalande i detta ärende.

Kommunerna grundar sina argument på flera faktafel, bl.a ”miljödriven omställning och arbetstillfällen”.

Guldet är inte en sådan metall som behövs för en så kallad ”miljödriven omställning” ! (källa: SGU). Besöksnäringen genererar sysselsättning och inkomster i miljonklassen för Norrlands inlandskommuner! (källa: Tillväxtverket)

Ett sådan här laglighetsprövning av en gruvetablering måste vara noggrann för att skydda människor, natur och miljö. Miljöbalken är en skyddslagstiftning där hänsyn måste tas till biologi/ekologi, hållbarhet och hushållning av naturresurser. Följa nationell lagstiftning, miljömål, internationella och globala avtal, ex. Parisavtalet, Cop27 om klimatet och nu aktuella Cop15, skydd av ekosystem.

Vattendraget Öreälven kommer då att påverkas negativt av gruvan, guldmalmen innehåller även Uran och Arsenik. I vattendraget finns olika organismer, exempelvis insekter samt fiskar, som äter insekter. de skadas av föroreningarna. Det måste uppmärksammas att besöksnäringen, turism och sportfiske i Norrlands inland, med sina sjöar och älvdalar, idag genererar pengar i mångmiljonklassen samt sysselsättning för oss som bor här. Då är det största vikt att vår natur och våra vatten är friska och inte förorenas. Alltså av mycket större betydelse än denna gruva.

Gruvan som sådan och dess transporter driver på koldioxid belastningen ytterligare. Beslut måste vara rättssäkra och grundas på fakta. Tveksamt om Miljönämnderna i kommunerna, har fått möjlighet att yttra sig i ärendet. Den nya Regeringen och dess partier verkar vilja försvaga miljölagstiftningen.

Spridningen av föroreningar och gifter måste begränsas och inte bara öka.

Våra Domstolar måste vara fria från politiska påtryckningar.

 

Ann-Louise Hansson, ordf. Torgny Forsgren, ledamot i

Svenska Naturskyddsföreningen Vattenråd 11 (Öreälvens vattendrag)

Lyckselekretsen för Svenska Naturskyddsföreningen

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.